Jordprov

Vi utför siktanalys till infiltrationsanläggningar.

Lämna ett jordprov (ca1liter) i postlådan som sitter på väggen på maskinhallen vid gårdsplanen, adress Getingarnevägen 37.

Provet ska vara märkt med fastighetsnr, namn,adress, mobilnr och mail.

Svar på siktprovet skickas via mail inom någon vecka.

Vid ev. frågor ring 070-392 72 32

Getingarne Gård

Lars Eliardsson

Getingarnevägen 30

76175 NORRTÄLJE

Tel: 070-3927232

   

Mail: getingarne@gmail.com